Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΟ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ

1 Δωρο Αριθμος 1071
2      "            "       1039
3      "             "      0958
4      "             "      2487
5      "             "      2417
6      "             "      1976
7      "             "      2422
8      "             "      1063
9      "             "      1970
10    "             "      3177
11    "             "      2601
12    "             "      0708
13    "             "      0487
14    "             "      1806
15    "            "      0738
16    "             "      1095
17    "             "      0401
18    "             "      3383
19   "              "      3106
20   "              "      3603
21   "              "      3845
22   "              "      0717
23   "              "      0740
24   "              "      3368
25    "             "      3315
26    "             "      0764
27   "              "      3675
28  "               "      0679
29   "               "     1424
30   "               "     0440
31   "               "     3681
32    "               "    0203
33   "                "    1025
34   "               "     0236
35   "                "    3838
36   "                "    1433
37   "                "    1042
38   "                "    1824